متن آهنگ جدید پرواز همای به نام غم مخورید

متن آهنگ جدید پرواز همای به نام غم مخورید اندوه مرا شراب پایان داده است خونی به لبان مرده ام

بیشتر بخوانید

متن آهنگ جدید پرواز همای به نام باز چه خورده ای بگو

متن آهنگ جدید پرواز همای به نام باز چه خورده ای بگو هی کج و راست میروی باز چه خورده‌

بیشتر بخوانید

متن آهنگ جدید محمد زند وکیلی به نام دلتنگی

متن آهنگ جدید محمد زند وکیلی به نام دلتنگی چیزی غیر از سکوت با من نبود از کسی که صدامو

بیشتر بخوانید

متن آهنگ جدید حمید هیراد به نام خدا

متن آهنگ جدید حمید هیراد به نام خدا نیمه شب بیرون زدم رفتم پی می خواریم تا در میخانه رفتم

بیشتر بخوانید

متن آهنگ جدید حامد نیک پی به نام ساقی ساقی

متن آهنگ جدید حامد نیک پی به نام ساقی ساقی ساقی ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب مطرب

بیشتر بخوانید

متن آهنگ سرود حوزه هنری علی زند وکیلی

بیشتر بخوانید